Het vee staat weer in de wei

Zaterdag 28 april hebben drie Geërfde paardeneigenaren hun dieren ingeschaard in de wei aan de Waterstraat. De zes paarden kregen gezelschap van drie pinken, een roodbonte, een zwartbonte en een witrug. Deze jonge dieren komen van Zuivelboerderij IJsseloord en zijn eigendom van de familie Lubbers, ook Geërfden.

De Nederlandse witrug, witrik, ruggeling of aalstreep is geen ras in de zin dat de kleurtekening van het dier altijd vererft. Het is een kleurslag, dat wil zeggen dat de kleurtekening soms vererft, soms niet. Het is mooi om te zien dat er nu drie verschillende pinken in de wei rondlopen.

Alle dieren zullen gedurende het weideseizoen (de Commissie van Beheer houdt als einddatum 31 oktober aan) regelmatig van weideperceel wisselen zodat het gras steeds voldoende tijd krijgt om weer te herstellen van het grazen. Weiwaarder Henk Verschuur (Haverland 24  Velp,  026-364 81 32‬) houdt toezicht op de dieren.