Weide Waterstraat

Deze weide, ook wel Paardenwei genoemd, is het laatst in Velp overgebleven weiland van de Geërfden en ligt tussen de Waterstraat en de A12. Het is tegenwoordig 2,4 ha groot. Nog steeds bestaat de mogelijkheid hier, tegen geringe vergoeding, vee (paarden en runderen)  in te scharen. De inschrijving hiervoor vindt plaats in de maand april in café ’t Pintje te Velp. Hiertoe wordt jaarlijks een advertentie in weekkrant de Regiobode gezet. De inscharing volgt dan de laatste zaterdag van april of de eerste zaterdag in mei en loopt in principe tot 31 oktober van dat jaar. Op verzoek van de uitschaarder kan, bij gunstige weersomstandigheden, om verlenging gevraagd worden. De Weidecommissie beslist hierover. Ten alle tijden dient het vee op uiterlijk 15 december van het jaar de weide te hebben verlaten. Sinds het voorjaar van 2015 wordt, in navolging op de succesvolle Heidewerkdag, een Weidewerkdag gehouden. Vrijwilligers wieden het ergste onkruid onder het schrikdraad rondom de wei en verwijderen het zwerfvuil.

Tot het jaar 2007 was er, grenzend aan de Paardenwei, nog behoorlijk wat grond in gebruik van de gemeente Rheden, die dit gedoogde. Oorspronkelijk was de zichtbare wei dus veel groter dan datgene dat eigendom van de Geërfden is. In het verleden zijn er verschillende malen stukken grond verhuurd aan de gemeente en/of aannemers o.a. t.b.v. werkzaamheden aan de A12 en als opslag. Op dit verhuurde stuk is een bergbezinkput geplaatst en afgesproken is dat daarbovenop de weifunctie gewoon in tact blijft waar de Geërfden weer gebruik van kunnen blijven maken. Tot op het moment dat de bergbezinkput werd gebouwd liep het huurcontract van 1 juli 2000 voor het ‘Blauwe Dorp’, zo genoemd vanwege de kleur van de bouwketen en opslagschuren, gewoon door.

In 2007 werd een intentieverklaring getekend met de gemeente waarin (in hoofdlijnen) aangegeven is dat de Geërfden hun medewerking zouden geven aan het, binnen vijf jaar, ontwikkelen van de paardenwei met als hoofddoel om de woon- en leefomgeving van Velp Zuid een impuls te geven middels het optimaal benutten van natuur, water en lokale paden in en rondom de paardenwei, waarbij ook bepaald is dat er voldoende weidegrond voor de Geërfden overblijft voor verhuur (inscharing vee).

De Commissie van Beheer besloot om te trachten de totale oppervlakte van de wei, bijna 4 ha, volledig te handhaven. Dit bleek al moeilijk genoeg te worden: vanwege de recentelijke verbreding van de A12 door Rijkswaterstaat moest een deel van de weide in eigendom van de Geërfden afgestaan worden. Ook een deel dat in eigendom van de gemeente is, maar gebruikt werd door de Geërfden. Uiteindelijk was dan ook het doel om bij de totale herinrichting de wei (voor wat betreft oppervlakte) die in het bezit is van de Geërfden, ook daadwerkelijk als weidegrond te behouden, in welke vorm dan ook. Een passende oplossing werd gevonden in de vorm van grondruil met de gemeente Rheden. Zo verkregen de Geërfden in 2013 de weidepercelen aan de Berg en Heideweg.

Inmiddels is de omgeving van de Paardenwei aan de Waterstraat heringericht met wandelpaden, plantsoenen met vlinderbloemen en een speelpark voor de jeugd. Als herinnering aan de historische oorsprong draagt het de naam Geërfdenpark.

In de winter van 2016-2017 is bij grondwerkzaamheden in de wei een schaatsbaantje aangelegd. Een deel van de wei is omgeven met een aarden walletje. Als de grond goed bevroren is kan uit de nabijgelegen sloot water worden opgepompt waardoor een ijslaag kan ontstaan waarop geschaatst kan worden.

Inscharing

De Paardenwei is het laatst overgebleven weiland van de Geërfden in Velp en meet tegenwoordig 2,4 ha. Nog steeds kan men hier, tegen geringe vergoeding, vee inscharen. De inschrijving hiervoor in 2024 vindt plaats op vrijdag 19 april van 19:00 tot 20:00 uur in café ’t Pintje te Velp. Zie hiervoor de advertentie in de Regiobode of op de pagina Actueel op deze website. De inscharing volgt op zaterdag 4 mei om 9:00 uur en loopt tot 31 oktober van dat jaar.

Bij overinschrijving hebben uitschaarders uit Velp voorrang.

Weidecommissaris Ronald Driessen 06-29168133
Kosten inscharing 2024
Paard/Pony uit Velp €215
Koe uit Velp €135
Paard/Pony uit andere locatie €275
Koe uit andere locatie €165
Weiwaarder
Dhr. Henk Verschuur
Haverland 24
6882 EL Velp
Tel. 026 3648132