Weidewerkdag

Weidewerkdag 2018

Leden van de Commissie van Beheer Ronald Driessen, Bert Kiljan, Jan Schaeffer, Judit Wassing, Marc Pluim en Pieter Meijboom met zijn partner Wieke Kluft, weiwaarder Henk Verschuur en twee vrijwilligers uit de buurt: Erna Romeijn van Wijkplatform Velp-Zuid en RadarUitvoering-krachtcoach Walter van Vliet staken de handen uit de mouwen tijdens de Weidewerkdag op deze ‘zomerse’ zaterdag 21 april 2018.

 

Onder de afrastering werd onkruid weggestoken en heel wat braamtakken die over het schrikdraad groeiden werden gesnoeid.
Drie volle vuilniszakken met zwerfvuil’ dat in en vooral rondom de Geërfdenwei aan de Waterstraat werd verzameld, konden worden afgevoerd. De troep bestond uit blik, plastic, glas, papier en touw. Er werd zelfs een elektrische grasmaaier gevonden, verstopt in de struiken…

 

Wie een grasmaaier kwijt is, kan zich melden bij Marc Pluim 06-53849355 en de maaier weer ophalen.

9 April 2016: Weidewerkdag Geërfdenweide Waterstraat

De geschiedenis van de Geërfden van Velp is al eeuwen oud. De Geërfden bezaten woeste gronden in en rondom Velp. Afgeplagde heide werd gebruikt in de stal en later met mest vermengd op de akkers uitgespreid. Vee kon grazen in gemeenschappelijke weiden in en rondom het dorp, maar door de voortschrijdende groei werd steeds meer weiland verkocht of geruild om woningbouw mogelijk te maken. Zo hebben de Geërfden de weide in de Havikerwaard door ruiling verkregen en is de wei in Brummen gekocht. De weide aan de Waterstraat in Velp heeft nog zijn oorspronkelijk doel. Hier kan vee van de Geërfden tegen een geringe vergoeding ingeschaard worden. Sinds enige jaren is deze mogelijkheid ook open gesteld voor niet Geërfden.

Het in de wei laten grazen van paarden en runderen betekent dat er regelmatig werkzaamheden moeten plaatsvinden. Vooral in het voorjaar is er een explosie van onkruiden die niet door het vee gegeten worden. Zonder ingrijpen zal de wei voor een groot deel overwoekerd worden door zuring en distel: het gras wordt verstikt door de snelgroeiend onkruidplanten en waar het gras verdwijnt, komen steeds meer onkruiden aan het oppervlak. Het zaad van zuring bijvoorbeeld kan jaren in de grond wachten tot het moment dat het gras op een bepaalde plek slecht wordt door verstikking of beschadiging en zal dan razendsnel kiemen en uitgroeien tot een woekerend onkruid. Het is dus zaak om tijdig en rigoureus de ongewenste begroeting uit de weide weg te halen.

En daar wil de Weidecommissie van de Commissie van Beheer (CvB) van de Geërfden uw hulp bij vragen. Net zoals er al jaren een Heidewerkdag is op het Rozendaalseveld om opgeschoten groen uit de heide te verwijderen, is er een jaarlijkse Weidewerkdag in de Geërfdenweide aan de Waterstraat. Op die dag wordt met een groep vrijwilligers de weide systematisch ontdaan van al het onkruid, zodat het gras goed kan groeien. De Weidewerkdag zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 9 april en duurt van 09:00 tot 12:30 uur. We verzamelen op het pad tussen de Straatweiden en de fiets-voettunnel onder de A12.

We vragen van de vrijwilligers zoveel mogelijk zelf het nodige gereedschap (spade, handschoenen) mee te brengen; de Commissie van Beheer zorgt voor de innerlijke mens met eten en drinken. Bent u geïnteresseerd en bereid om een dagje te helpen, meld u zich dan per e-mail aan bij de Weidecommissie via de Commissie van Beheer op cvb@geerfdenvanvelp.nl zodat wij u volledig op de hoogte kunnen houden. En natuurlijk willen we ook graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen i.v.m. de catering.

25 april 2015: Verslag Weidewerkdag

Voor het eerst was er een Weidewerkdag in de Geërfdenweide aan het Hazepad, langs de A12 in Velp. In navolging van de succesvolle Heidewerkdag, was er nu een Weidewerkdag georganiseerd door de Geërfden van Velp. De vrijwilligers die zich hadden aangemeld werden om 09.00 uur ontvangen met koffie of thee. Hierna werd er door vrijwilligers  de Geërfdenweide onkruidvrij gemaakt van ongewenste kruiden zoals zuring, distel, kruiskruid en brandnetel. Deze planten tasten de groei van het gras aan. Ook het hoge gras en uitgeschoten groen zorgen voor veel alarmeringen op het beveiligingssysteem van de omheining. Na het harde werk was er een uitgebreide lunch die eveneens door ’t inloophuis het Trefpunt werd verzorgd. Ondanks dat het miezerige weer was het toch een geslaagde ochtend. Dat krijgt volgend jaar zeker zijn vervolg.

25 april 2015: Weidewerkdag Geërfdenweide

Zaterdag 25 April 2015 09:00 uur: Weidewerkdag in de Geërfdenweide in Velp Zuid.
De Weidecommissie van de CvB van de Geërfden van het dorp Velp organiseert dit jaar voor het eerst een Weidewerkdag. In de weide, gelegen langs de A12 aan de zuidkant van het dorp, hebben we veel last van ongewenste kruiden zoals zuring, distel, brandnetel en kruiskruid.
Vooral onder het schrikdraad geeft het onkruid veel overlast: door weglekken van stroom door opgeschoten onkruid krijgen we veel alarmmeldingen op het beveiligingssysteem van de omheining. Maar ook midden in de wei komt op veel plekken ongewenste onkruidgroei voor.

Door in het voorjaar, nog vóórdat het vee in de wei komt, alvast de beginnende groei van onkruid tegen te gaan, hebben we in de rest van het seizoen minder onderhoudswerk.
Op zaterdag 25 april op 09:00 uur willen we graag met een flinke groep actievelingen, gewapend met eigen schop of spade en werkhandschoenen, dit onkruid te lijf gaan. Wij zorgen voor de innerlijke mens met koffie / thee / limonade en soep met lekkere broodjes.
Als u mee wilt helpen, meld u zich dan aan per e-mail bij de cvb@geerfdenvanvelp.nl onder vermelding van ‘Weidewerkdag’. Geef dan ook op met hoeveel personen u komt, zodat wij daar rekening mee kunnen houden bij de catering. Alvast dank.