Weidewerkdag
in de Velpse Geërfdenwei

De geschiedenis van de Geërfden van Velp is al eeuwen oud. De Geërfden bezaten woeste gronden in en rondom Velp. Afgeplagde heide werd gebruikt in de stal en later met mest vermengd op de akkers uitgespreid. Vee kon grazen in gemeenschappelijke weiden in en rondom het dorp, maar door de voortschrijdende groei werd steeds meer weiland verkocht of geruild om woningbouw mogelijk te maken. Zo hebben de Geërfden de weide in de Havikerwaard door ruiling verkregen en is de wei in Brummen gekocht. De weide aan de Waterstraat in Velp heeft nog zijn oorspronkelijk doel. Hier kan vee van de Geërfden tegen een geringe vergoeding ingeschaard worden. Sinds enige jaren is deze mogelijkheid ook open gesteld voor niet Geërfden.

Het in de wei laten grazen van paarden en runderen betekent dat er door het hele jaar heen regelmatig werkzaamheden moeten plaatsvinden. Voordat in het voorjaar de dieren ingeschaardkunnen worden, wordt de Weidewerkdag gehouden. De leden van de Commissie van Beheer gaan samen aan de slag.

Het zwerfvuil in en vooral rondom de Geërfdenwei aan de Waterstraat wordt verzameld en afgevoerd. De troep bestaat bijvoorbeeld uit blik, plastic, glas, papier en touw. Zaken die niet in de magen van het vee terecht mogen komen.

Onder de afrastering wordt het onkruid weggestoken of kort gemaaid en de braamtakken die over het schrikdraad groeien worden gesnoeid. Daarmee wordt voorkomen dat het schrikdraad niet goed functioneert omdat er stroom weglekt als de begroeing tegen de afrastering komt. De weipalen en de waterpompen worden gecontroleerd en zonodig gerepareerd.